a
Zdravje v vrtcu

Že vrsto let naše skupine sodelujejo v programu Zdravje v vrtcu, ki ga koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Preko programa strokovne delavke v oddelke vnašamo vsebine zdravega življenja kot so zdrava prehrana, skrb za okolje, gibanje, duševno zdravje otrok, zobozdravstvena vzgoja, higiena, prometna varnost...
;
Zdravje v vrtcu

S sodelovanjem v programu želimo v vrtcu oblikovati zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na krepitev zdravja otrok in strokovnih delavcev.

Tudi v letošnjem šolskem letu so se za sodelovanje v programu odločili vsi oddelki, ki so oddali poročila in se tekom šolskega leta udeležili jesenskega in spomladanskega izobraževanja. Katere vsebine smo v oddelkih izvajali, pa si lahko ogledate v priloženih poročilih.

Zapisala koordinatorica programa Sonja Gabor

Bogojina 1-4

Bogojina 4-6

Filovci 1-6

Fokovci 1-3

Fokovci 2-6

Martjanci 1-2

Martjanci 2-5

Martjanci 4-6

Moravske Toplice 1-2

Moravske Toplice 1-3

Moravske Toplice 2-4

Moravske Toplice 3-5

Moravske Toplice 4-6

Prosenjakovci 1-6

Dostopnost