a
Prva stran 9 Kategorija: ZA STARŠE - KOTIČEK

Vpis otroka

Vsako šolsko leto je vpis meseca aprila. Na podlagi tega evidenčnega vpisa načrtujemo oddelke in potrebno število zaposlenih. Če je vpisanih več otrok kot je prostih mest v zavodu, o sprejemu otroka odloča komisija za sprejem otroka praviloma enkrat letno do 30. maja za naslednje šolsko leto na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

read more

Izpis otroka

Če želite otroka izpisati iz vrtca, morate to storiti najkasneje do 25. v obračunskem mesecu z izpisnico na upravi vrtca. Izpisnica je priloga tega obvestila.

read more
Dostopnost