a
Vpis otroka
Vsako šolsko leto je vpis meseca aprila. Na podlagi tega evidenčnega vpisa načrtujemo oddelke in potrebno število zaposlenih. Če je vpisanih več otrok kot je prostih mest v zavodu, o sprejemu otroka odloča komisija za sprejem otroka praviloma enkrat letno do 30. maja za naslednje šolsko leto na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
;

Kako vpišete otroka v vrtec

Starši lahko vpišete otroka tudi med letom na prosta mesta v posameznih oddelkih. Otroka vpišete tako, da izpolnjeno vlogo prinesete na sedež zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A, 9226 Moravske Toplice, telefon 538-14-70 ali jo izpolnite tam.

Ob vpisu boste potrdili, da ste seznanjeni in da se strinjate s splošnimi pogoji vrtca, ki so navedeni v publikaciji vrtca. Pred vstopom otroka v vrtec boste tudi podpisali Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca ter Soglasje za fotografiranje in organiziran prevoz. Pred vstopom otroka v vrtec, morate tudi predložiti zdravniško potrdilo, ki ga izda otrokov osebni zdravnik.

Vlogo za znižano plačilo vrtca je potrebno oddati na občini stalnega prebivališča, najpozneje 15 dni pred vstopom otroka v vrtec.

Oddelke oblikujemo na podlagi vpisa otrok in v skladu z normativi za oblikovanje oddelkov. Od tega, kakšne so vaše potrebe, je odvisno, kako bodo vrtci odprti. V vseh vrtcih ne bomo mogli ponuditi vseh časovnih različic. Odpiralni čas bomo prilagodili potrebam večine staršev v posameznem vrtcu. V kolikor v enoti, kamor želite vpisati otroka, ne bomo mogli zadostiti potrebi po ustreznem odpiralnem času, lahko otroka razporedimo v najbližji vrtec z želenim odpiralnim časom in programom.

Cene programov, ki jih potrjuje Svet  Občine Moravske Toplice, so na vpogled na portalu MSS. Na istem portalu so na vpogled tudi prosta mesta za posamezne vrtce oz. morebitna čakalna lista.

V kolikor ne poravnate obveznosti za svojega otroka, bomo ravnali v skladu z zakonskimi določili.

 

Vloga za vpis

Pogodba med starši in vrtcem

Premestitev – prošnja staršev-julij-2020

HU – Vloga za vpis

HU – Pogodba med vrtcem in starši

Dostopnost