a
Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (VIO)
Datum objave: 01.09.2017 Datum zaključka: – Status: Veljaven Vsebina projekta: Kakovost vodenja VIZ je osrednji dejavnik za izboljševanje dosežkov šol in vrtcev, zato je pomen razvijanja le-tega in iskanje novih, inovativnih pristopov ključnega pomena. Zato smo v Šoli za ravnatelje razvili številne programe, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje ravnateljev in s tem njihovo usposobljenost za vodenje. […]
;

Datum objave: 01.09.2017
Datum zaključka: –
Status: Veljaven

Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (VIO)

Vsebina projekta:

Kakovost vodenja VIZ je osrednji dejavnik za izboljševanje dosežkov šol in vrtcev, zato je pomen razvijanja le-tega in iskanje novih, inovativnih pristopov ključnega pomena. Zato smo v Šoli za ravnatelje razvili številne programe, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje ravnateljev in s tem njihovo usposobljenost za vodenje. Evalvacije programov, kažejo, da ravnatelji poleg usposabljanja potrebujejo kontinuirano in sistematično podporo pri pedagoškem vodenju (npr. spremljanje in opazovanje pouka, vodenje letnega pogovora z zaposlenimi, reševanje konfliktnih situacij, uvajanje sprememb, načrtovanju ipd.) in pri poslovodenju (npr. delovna razmerja, ureditev notranjih aktov ipd). Zato moramo poleg usposabljanja, ki ga izvajamo s seminarji in delavnicami, zasnovati in izvajati podporo, ki temelji na reševanju praktičnih in konkretnih izzivov vodenja, ter omogočiti več izmenjave izkušenj in povezovanja z različnimi deležniki. To potrjuje tudi Schleicher jeva (OECD 2012) študija Preparing Teachers and Developing School Leaders for 21st Century, ki poudarja naslednje dejavnike, ki jih moramo upoštevati pri snovanju vseživljenjskega učenja ravnateljev:

  • vodenje je kontekstualno, pri načrtovanju izboljšav je treba upoštevati organizacijsko in lokalno okolje;
  • vodenje je distribuirano;
  • vodenje povezuje različne deležnike.

Temeljni namen programa Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij je oblikovati model celovite podpore ravnateljem pri pedagoškem vodenju in poslovodenju ter preko tega razvijati zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje. S krepitvijo in razvojem pedagoškega vodenja in poslovodenja bomo zagotovili pogoje za oblikovanje inovativnih učnih okoljih in s tem pogoje za razvoj kakovosti v VIZ.

Opracijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Celotna vrednost projekta znaša 1.600.000,00 EUR, od tega znaša prispevek iz Evropskega socialnega sklada 1.280.000,00 EUR.

VEČ si lahko preberete na https://solazaravnatelje.si/index.php/dejavnosti/projekti/projekti-evropskega-socialnega-sklada/vodenje-in-upravljanje-inovativnih-ucnih-okolij.

Dostopnost