a
Ustanovitev Sklada zavoda Vrtci občine Moravske Toplice

Po sklepu Sveta zavoda je bil 17. 1. 2013 ustanovljen Sklad zavoda Vrtci občine Moravske Toplice. Zakonsko podlago zanj predstavlja 135. Člen Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja. Sklad ima upravni odbor, ki je sestavljen iz predsednika in šestih članov.Na prvi seji upravnega odbora, ki je bila 28. 3. 2013, so za predsednika izvolili Silvo […]
;
Prva stran 9 SKLAD VRTCA 9 Ustanovitev Sklada zavoda Vrtci občine Moravske Toplice

Po sklepu Sveta zavoda je bil 17. 1. 2013 ustanovljen Sklad zavoda Vrtci občine Moravske Toplice. Zakonsko podlago zanj predstavlja 135. Člen Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Sklad ima upravni odbor, ki je sestavljen iz predsednika in šestih članov.Na prvi seji upravnega odbora, ki je bila 28. 3. 2013, so za predsednika izvolili Silvo Nemeš, predstavnico staršev.

Sklad Zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice – Obvestilo o ustanovitvi

Dostopnost