a
Svetovalno delo

Vrtci občine Moravske Toplice

Svetovalno delo

Svetovalna delavka želi v sodelovanju s strokovnimi delavkami, vodstvom vrtca in starši soustvarjati čim boljše pogoje za dobro počutje, razvoj in učenje otrok.

Priporočena literatura

Spoštovani starši, na željo predstavnikov Sveta staršev vam priporočam literaturo, ki sem jo uporabljala pri obdelavi rezultatov anket "Samostojnost pri oblačenju": Razvojni koraki : pregled osnovnih značilnosti otrokovega razvoja od rojstva do sedmega leta, Ivan Ivić...

Zakaj v vrtec pred šolo ?

Po 2. členu Zakona o vrtcih so temeljne naloge vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (ZVrt – Ur.l. RS, št. 100/2005).

Svetovalno delo

Svetovalna delavka želi v sodelovanju s strokovnimi delavkami, vodstvom vrtca in starši soustvarjati čim boljše pogoje za dobro počutje, razvoj in učenje otrok.

read more

Priporočena literatura

Spoštovani starši, na željo predstavnikov Sveta staršev vam priporočam literaturo, ki sem jo uporabljala pri obdelavi rezultatov anket "Samostojnost pri oblačenju": Razvojni koraki : pregled osnovnih značilnosti otrokovega razvoja od...

read more

Zakaj v vrtec pred šolo ?

Po 2. členu Zakona o vrtcih so temeljne naloge vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (ZVrt – Ur.l. RS, št. 100/2005).

read more
Dostopnost