a
Sklad vrtca

Seje upravnega odbora

Zapisniki sej Upravnega odbora Zapisnik konstitutivne seje 2021 Zapisnik 1. seje UO Zapisnik 2. seje UO Zapisnik 3. seje UO Zapisnik 4. seje UO Zapisnik 5. seje UO Zapisnik 6. seje UO Zapisnik 7. seje UO

read more

Ustanovitev Sklada zavoda Vrtci občine Moravske Toplice

Po sklepu Sveta zavoda je bil 17. 1. 2013 ustanovljen Sklad zavoda Vrtci občine Moravske Toplice. Zakonsko podlago zanj predstavlja 135. Člen Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja. Sklad ima upravni odbor, ki je sestavljen iz predsednika in šestih članov.Na...

read more

Sklad zavoda Vrtci občine Moravske Toplice do prvih igral

S pomočjo mnogih prostovoljcev, nastopajočih, zaposlenih in drugih, ki so Skladu vrtca kot organizatorju pomagali pri izvedbi prve dobrodelne prireditve »Veliki prijatelji za male prijatelje«, smo letos prvič zbirali namenska sredstva in v mesecu septembru nam je tako uspelo nabaviti nova igrala.

read more

Dobrodelna prireditev

Zahvala

Spoštovani!
Dobrodelna prireditev »Veliki prijatelji za male prijatelje« je za nami. Združila je množico ljudi – malih in velikih.

Sklad zavoda Vrtci občine Moravske Toplice do prvih igral

S pomočjo mnogih prostovoljcev, nastopajočih, zaposlenih in drugih, ki so Skladu vrtca kot organizatorju pomagali pri izvedbi prve dobrodelne prireditve »Veliki prijatelji za male prijatelje«, smo letos prvič zbirali namenska sredstva in v mesecu septembru nam je tako uspelo nabaviti nova igrala.

Dostopnost