a
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

Datum objave: 01.02.2021
Datum zaključka: 31.07.2021
Status: Zaključen
Kontaktna oseba: Simona Kaučič, ravnateljica,

Vsebina projekta:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je objavilo JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«. Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeEU - Evropski socialni sklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

  • sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
  • sklop B – »Učitelj začetnik«.

Namen javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Naš zavod je kandidiral na razpis z 2 kandidatoma. Na razpisu smo bili uspešni, zato smo s 1. 2. 2021 z njima sklenili pogodbo za obdobje šestih (6) mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja. Sredstva za pet (5) mesecev so zagotovljena s strani MIZŠ, sredstva za en (1) mesec pa so zagotovljena s strani Občine Moravske Toplice.

Izbrani kandidatki:

  • Monika Janko, zaposlena v enoti Filovci, mentor: Silvija Vukovič
  • Darja Flegar, zaposlena v enoti Moravske Toplice, odd. 2-3 leta, mentor: Katja Hozjan

Kandidatki bosta pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje in opravile vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja.

Simona Kaučič, ravnateljica

Dostopnost