a
Projekt NA-MA POTI

Datum objave:01.09.2017
Datum zaključka: –
Status:  Veljaven
Kontaktna oseba: Suzana Benčec, suzana.bencec@guest.arnes.si

Vsebina projekta:

  • NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)
  • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
  • Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvoMinistrstvo za vzgojo in izobraževanjeEU - Evropski socialni sklad

 

 

Prijavitelj projekta in koordinator konzorcijskih partnerjev je Zavod RS za šolstvo. V projektu sodeluje poleg Zavoda RS za šolstvo še 7 fakultet in 97 vzgojno-izobraževalnih zavodov, od tega 33 razvojnih in 64 implementacijskih.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V sklopu projekta smo v našem zavodu oblikovali tudi posebno delovno skupino, katere člani so strokovni delavci posameznih enot, vodja pa je Suzana Benčec.

VEČ o projektu si lahko preberete na https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

 

Projekt NA-MA POTI

 

Dostopnost