a
Programi

Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih. Vrtec lahko glede na trajanje izvaja: dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično; poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne in izmenično; krajše programe v trajanju od […]
;

Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih.

Vrtec lahko glede na trajanje izvaja:

  • dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično;
  • poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne in izmenično;
  • krajše programe v trajanju od 600 do 720 ur letno.

Vrtci občine Moravske Toplice izvajajo dnevne programe, ki so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

Vpis otrok v posamezne programe za novo šolsko leto poteka v mesecu marcu.

Otroke sprejemamo glede na prosta mesta v posameznih enotah tudi med šolskim letom, oziroma jih v dogovoru s starši preusmerimo v enoto, ki ima prosta mesta.

 

Dostopnost