a
Varstvo osebnih podatkov
GDPR GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov.
;

DPO

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov uvaja institut pooblaščene osebe za varstvo podatkov (ang. Data Protection Officer ali DPO), ki naj bi izvajala svetovalne in nadzorne naloge na področju varstva osebnih podatkov. Imenovanje pooblaščene osebe lahko olajša skladnost z določbami Uredbe, podjetjem pa zagotovi konkurenčno prednost.

  • Obveznost imenovanja pooblaščene osebe ni vezana na število zaposlenih v podjetju, temveč Uredba določa kriterije, po katerih morate sami oceniti, ali ste takšno podjetje ali institucija, ki mora imeti pooblaščeno osebo.
  • Pooblaščena oseba naj deluje kot notranji revizor za varstvo osebnih podatkov, njene glavne naloge pa so spremljanje skladnosti z Uredbo, svetovanje upravljavcem in obdelovalcem o njihovih obveznostih, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih ter svetovanje glede izvedbe ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov.
  • Pooblaščena oseba je kontaktna točka za nadzorni organ in tudi mora biti dostopna posameznikom, katerih osebne podatke obdelujete.
  • Pooblaščena oseba mora biti neodvisna, pravočasno vključena v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov in imeti aktivno podporo s strani višjega vodstva.
  • Imeti mora strokovno znanje o nacionalni in evropski zakonodaji in praksi na področju varstva podatkov ter poznati poslovne procese v podjetju oz. organizaciji.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) v našem zavodu je Primož Obreht,univ. dipl, prav, zaposlen v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 96, 3000 Celje, primoz@czpp.si, 059 340 910

 

DPO – obvestilo

Obrazec – pravica do ugovora za upravljalca

Obrazec – prijava kršitve varstva osebnih podatkov

Obrazec – zahteva za izbris podatkov za upravljalca

Obrazec – zahteva za omejitev obdelave za upravljalca

Obrazec – zahteva za popravek podatkov za upravljalca

Obrazec – zahteva za prenosljivost podatkov

Obrazec – zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

GDPR-informacije posameznikom

Dostopnost