a
Predstavitev

Organizacijske enote Zavod Vrtci občine Moravske Toplice združuje šest enot, ki jih vodijo organizacijske vodje. Bogojina, Filovci, Fokovci, Martjanci, Moravske Toplice, dvojezična enota Prosenjakovci – Kétnyelvű Egység Pártosfalva. Upravno računovodska služba je locirana v enoti Moravske Toplice in v prostorih občinske stavbe Občine Moravske Toplice. Poslovalni čas vrtca Poslovalni čas je določen v soglasju z […]
;
Prva stran 9 O NAŠIH VRTCIH 9 Predstavitev

Organizacijske enote

Zavod Vrtci občine Moravske Toplice združuje šest enot, ki jih vodijo organizacijske vodje.

 • Bogojina,
 • Filovci,
 • Fokovci,
 • Martjanci,
 • Moravske Toplice,
 • dvojezična enota Prosenjakovci – Kétnyelvű Egység Pártosfalva.

Upravno računovodska služba je locirana v enoti Moravske Toplice in v prostorih občinske stavbe Občine Moravske Toplice.

Poslovalni čas vrtca

Poslovalni čas je določen v soglasju z ustanoviteljico Občino Moravske Toplice, spreminjamo  pa ga v skladu s potrebami staršev, tudi z individualnimi dogovori.

Spremembe poslovalnega časa so možne in zagotovljene v primeru objektivnih potreb staršev in zadostnega števila prijavljenih otrok.

Poslovalni čas vrtcev je vezan na sklep Občinskega sveta občine Moravske Toplice, ki je na svoji seji dne 22.08.2005 sprejel sklep, da Vrtci Občine Moravske Toplice poslujejo v času, ko sta od vseh otrok enote stalno prisotna najmanj dva otroka.

Pred prazniki vrtci poslujemo normalno, če se prijavi zadostno število otrok (najmanj 10 otrok – sklep sveta zavoda). V primeru manjšega števila prijavljenih otrok organiziramo varstvo v dežurnem vrtcu. Starši potrebe izražajo z anketami.

Po sklepu Občinskega sveta z dne 25.02.2008 se za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu staršem stroški za otroka v celoti odbijejo. Da bi starši uveljavljali navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj do 25. junija.

Dnevni red je prilagojen poslovalnemu času posamezne enote, povsod pa so zajete naslednji elementi:

 • do 7.30: dežurstvo – prihod otrok v vrtec, vključevanje v igro
 • med 7.30 in 13.00 uro: načrtovane in spontane dejavnosti v igralnici ali na prostem
 • po 14.30: dežurstvo – dejavnosti v igralnici ali na prostem, izvajanje dodatnih dejavnosti, odhod otrok

Prehranjevanje:

 • od 8.00 do 9.00: zajtrk
 • od 10.30 do 11.00: dopoldanska malica
 • od 13.00 do 14.00: kosilo
Dostopnost