a
Pravica staršev in otrok
Vrtec je institucija, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokove pravice zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.
;

Starši imajo pravico do vpogleda v programe, ki jih pripravimo na nivoju VRTCA oz. enote, do obveščenosti o življenju in delu v VRTCU in pravico do zaščitene zasebnosti, s poudarkom na osebnih podatkih.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v VRTCU, pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Dostopnost