a
Plan razvoja

Predšolska dejavnost se okviru javnega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice v občini Moravske Toplice uspešno odvija že od leta 1996.
;
Prva stran 9 O NAŠIH VRTCIH 9 Plan razvoja

Na 6 lokacijah je v 13 oddelkov vključenih pribl. 200 otrok. Čeprav se enote med seboj razlikujejo po velikosti in umeščenosti v različna okolja, se med seboj povezujejo. Različnost nas bogati in pomaga, da nadgrajujemo svoje znanje.

Letni delovni načrt je dokument, na osnovi katerega pridobivamo sredstva, ki zagotavljajo pogoje za delo in razvoj. Z odgovornim odnosom do dela bomo spremljali materialne stroške, redno vzdrževali delovna sredstva in skrbeli za zgradbe predvsem pa za izboljšanje pogojev za delo, igro in učenje otrok. Na prvem mestu so in morajo biti otroci, ki so zaupani v naše varstvo ter odnosi, ki jih vzpostavljamo, saj skupaj s starši gradimo trdne temelje prihodnosti otrok.

Vsak otrok, vključen v naš vrtec, je drugačen, vsak prinaša s seboj drugačna pričakovanja, izkušnje, potrebe in želje. Težko je upoštevati vse, vendar se bomo trudili slediti razvojnim značilnostim in zmožnostim vsakega posameznika. Sprotno bomo ugotavljali in zagotavljali visoko raven kakovosti, jo dopolnjevali in nadgrajevali ter omogočali preplet ustvarjalnih in sodelovalnih odnosov med otroki, njihovimi starši, zaposlenimi in lokalno skupnostjo.

Na tej poti nas spremlja naša vizija

VRTEC – KRAJ ZA IGRO IN NASMEH,
kar se odraža na veselih in zadovoljnih otrocih.

Vsi zaposleni v zavodu  se trudimo, da svoje delo opravljamo kvalitetno, saj želimo biti dober in uspešen vrtec, ki bo poznan tudi navzven in kar je še bolj pomembno, želimo biti vrtec, kjer se bodo otroci dobro počutili in bodo radi prihajali v vrtec.

Dostopnost