a
Obveznosti staršev
Starši ste dolžni:
;

  • zagotoviti spremstvo otroka na poti v in iz vrtca v skladu z Zakonom o zagotavljanju varnosti v cestnem prometu,
  • otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice,
  • upoštevati Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu,
  • pravočasno prihajanje po otroka v skladu z izbranim programom,
  • obveščati vrtec o spremembah v zvezi s podatki, ki vplivajo na varnost otrok ali obračun oskrbnin,
  • redno plačevati ceno programa predšolske dejavnosti na osnovi Pravilnika o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otroka v Vrtcih Občine Moravske Toplice.
Dostopnost