a
O vrtcu Moravske Toplice

Za otroke iz enote Moravske Toplice je bil 2. september 2013 prav poseben dan – novo šolsko leto so namreč začeli v novem vrtcu. Kako zelo so bili navdušeni, je težko opisati z besedami. Najpogosteje smo slišali besede:»Velik je!«. Za otroke je torej najpomembnejše, da so prostori v novem vrtcu veliki, da imajo končno dovolj prostora za igro.
;
Prva stran 9 VRTCI OMT 9 MORAVSKE TOPLICE 9 O vrtcu Moravske Toplice
Vrtec Moravske Toplice

Za otroke iz enote Moravske Toplice je bil 2. september 2013 prav poseben dan – novo šolsko leto so namreč začeli v novem vrtcu. Kako zelo so bili navdušeni, je težko opisati z besedami. Najpogosteje smo slišali besede:»Velik je!«. Za otroke je torej najpomembnejše, da so prostori v novem vrtcu veliki, da imajo končno dovolj prostora za igro.

Otroci so razporejeni v 5 oddelkov – dva oddeka I. starostnega obdobja, en kombinirani oddelek ter dva oddelka II. starostnega obdobja. Na razpolago imajo 6 igralnic – vsaka ima izhod na teraaso. Ena izmed igralnic je začasno urejena kot knjižnica. Poleg tega imajo na razpolago tudi velik osrednji prostor, prostor za dodatne dejavnosti ter jedilnico.

V tej enoti so tudi vsi upravni prostori (ravnateljica, poslovna sekretarka, svetovalna delavka, organizator prehrane in ZHR-ja), delavnica za hišnika, centralna pralnica in centralna kuhinja, iz katere se vozijo kosila v ostale enote.

V vrtu so zaposleni: 5 vzgojiteljic in 6,5 pomočnic vzgojiteljic, 0,50 spremljevalke otroka s posebnimi potrebami, kuhar in 3,50 pomočnic kuharja ter ena čistilka in ena čistilka/perica.

Dostopnost