a
O vrtcu Filovci

V vrtcu je samo en kombinirani oddelek - v tem šolskem letu nudi zatočišče otrokom I. in II. starostnega obdobja. Velika igralnica nudi zelo dobre prostorske pogoje za igro in delo otrok, saj je v njej urejeno veliko igralnih kotičkov, ki otroke spodbujajo k sproščeni in ustvarjalni igri.
;
Prva stran 9 VRTCI OMT 9 FILOVCI 9 O vrtcu Filovci
Vrtec Filovci

V vrtcu je samo en kombinirani oddelek – v tem šolskem letu nudi zatočišče otrokom I. in II. starostnega obdobja.  Velika igralnica nudi zelo dobre prostorske pogoje za igro in delo otrok, saj je v njej urejeno veliko igralnih kotičkov, ki otroke spodbujajo k sproščeni in ustvarjalni igri. Bogato in raznovrstno glasbeno, likovno, plesno in gledališko okolje z različnimi spodbudami otrokom omogoča doživljanje sebe in drugih, okolice in umetnosti. Glede na potrebe najmanjših, smo v igralnici poskrbeli za priključek na tekočo vodo. Vrtec ima tudi veliko igrišče, ki otrokom omogoča razvijanje gibalnih sposobnosti.

Vrtec ima razdelilno kuhinjo, kjer se pripravlja malica, zajtrk in kosilo pa se vozi iz centralne kuhinje v Moravskih Toplicah. Zajtrk pripravlja pom. kuharice iz centralne kuhinje. V vrtcu so zaposleni ena vzgojiteljica in 1,5 pomočnice vzgojiteljice ter čistilka oz. pomočnica kuharice (v deležu 0,50%).

Dostopnost