a

O naših vrtcih

Vrtci občine Moravske Toplice

Beseda ravnateljice

Vsak otrok je drevesce, ki bo nekoč zraslo v mogočno drevo. Edinstveno in neponovljivo, s koreninami, ki bodo segale globoko v najzgodnejše otroštvo in ki se prav zdaj, ta trenutek, tako usodno prepletajo z našimi.

Uprava

Upravno računovodska služba je locirana v enoti Moravske Toplice in v prostorih občinske stavbe Občine Moravske Toplice. Več v pripravi...

Programi

Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih. Vrtec lahko glede na trajanje izvaja: dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično; poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko...

Predstavitev

Organizacijske enote Zavod Vrtci občine Moravske Toplice združuje šest enot, ki jih vodijo organizacijske vodje. Bogojina, Filovci, Fokovci, Martjanci, Moravske Toplice, dvojezična enota Prosenjakovci – Kétnyelvű Egység Pártosfalva. Upravno računovodska služba je...

Obogatitvene dejavnosti

Otrokom v vrtcu ponujamo tudi kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene dejavnosti. Izbrali smo jih na podlagi lastnih izkušenj, potreb otrok in staršev. Izvajajo jih strokovni delavci v vrtcu. Vse obogatitvene dejavnostih so zapisane v LDN zavoda za posamezno...

Plan razvoja

Predšolska dejavnost se okviru javnega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice v občini Moravske Toplice uspešno odvija že od leta 1996.

Katalog informacij javnega značaja

Katalog je dostopen v elektronski obliki ( PDF ) na spletni strani zavoda in v fizični obliki na sedežu zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice.

Publikacija

Spoštovani starši, v predšolskem obdobju je otrokov razvoj najbolj intenziven, poteka po splošno znanih razvojnih mejnikih, a kljub temu se vsak otrok razvija na sebi lasten način.

Zakona o zaščiti prijaviteljev

Na podlagi 14. odstavka 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23, v nadaljevanju: ZZPri), 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami in...

Darila in prepoved sprejemanja daril

Javni uslužbenci so namreč dolžni spoštovani določbe Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ( Ur. l. RS, št. 58/03 ) in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 in 26/2011).

PROJEKTI

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

Datum objave: 01.02.2021 Datum zaključka: 31.07.2021 Status: Zaključen Kontaktna oseba: Simona Kaučič, ravnateljica, Vsebina projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je objavilo JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021«....

Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij (VIO)

Datum objave: 01.09.2017 Datum zaključka: - Status: Veljaven Vsebina projekta: Kakovost vodenja VIZ je osrednji dejavnik za izboljševanje dosežkov šol in vrtcev, zato je pomen razvijanja le-tega in iskanje novih, inovativnih pristopov ključnega pomena. Zato smo v Šoli...

Projekt NA-MA POTI

Datum objave:01.09.2017 Datum zaključka: - Status:  Veljaven Kontaktna oseba: Suzana Benčec, suzana.bencec@guest.arnes.si Vsebina projekta: NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) Naložbo sofinancirata Republika...

Prva stran 9 O naših vrtcih

Beseda ravnateljice

Vsak otrok je drevesce, ki bo nekoč zraslo v mogočno drevo. Edinstveno in neponovljivo, s koreninami, ki bodo segale globoko v najzgodnejše otroštvo in ki se prav zdaj, ta trenutek, tako usodno prepletajo z našimi.

read more

Uprava

Upravno računovodska služba je locirana v enoti Moravske Toplice in v prostorih občinske stavbe Občine Moravske Toplice. Več v pripravi...

read more

Programi

Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih. Vrtec lahko glede na trajanje izvaja: dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično; poldnevne programe, ki trajajo od...

read more

Predstavitev

Organizacijske enote Zavod Vrtci občine Moravske Toplice združuje šest enot, ki jih vodijo organizacijske vodje. Bogojina, Filovci, Fokovci, Martjanci, Moravske Toplice, dvojezična enota Prosenjakovci – Kétnyelvű Egység Pártosfalva....

read more

Obogatitvene dejavnosti

Otrokom v vrtcu ponujamo tudi kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene dejavnosti. Izbrali smo jih na podlagi lastnih izkušenj, potreb otrok in staršev. Izvajajo jih strokovni delavci v vrtcu. Vse obogatitvene dejavnostih so zapisane v...

read more

Plan razvoja

Predšolska dejavnost se okviru javnega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice v občini Moravske Toplice uspešno odvija že od leta 1996.

read more

Publikacija

Spoštovani starši, v predšolskem obdobju je otrokov razvoj najbolj intenziven, poteka po splošno znanih razvojnih mejnikih, a kljub temu se vsak otrok razvija na sebi lasten način.

read more

Zakona o zaščiti prijaviteljev

Na podlagi 14. odstavka 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23, v nadaljevanju: ZZPri), 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno...

read more

Darila in prepoved sprejemanja daril

Javni uslužbenci so namreč dolžni spoštovani določbe Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ( Ur. l. RS, št. 58/03 ) in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 in 26/2011).

read more
Dostopnost