a
Kotiček za starše

Vpis otroka

Vsako šolsko leto je vpis meseca aprila. Na podlagi tega evidenčnega vpisa načrtujemo oddelke in potrebno število zaposlenih. Če je vpisanih več otrok kot je prostih mest v zavodu, o sprejemu otroka odloča komisija za sprejem otroka praviloma enkrat letno do 30. maja za naslednje šolsko leto na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

read more

Izpis otroka

Če želite otroka izpisati iz vrtca, morate to storiti najkasneje do 25. v obračunskem mesecu z izpisnico na upravi vrtca. Izpisnica je priloga tega obvestila.

read more

Pravica staršev in otrok

Vrtec je institucija, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokove pravice zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

read more

Sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, ki temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter srečno in...

read more

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

Izhodišče Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki, in predstavlja osnovo za etično presojo ravnanja. Preambula Delavke in delavci vrtca se zavedamo, da nam starši oziroma družine zaupajo svoje...

read more

Vloga za znižano plačilo vrtca

Spoštovani starši! Na spodnji povezavi najdete vloge za znižano plačilo vrtca, ki jih oddate na Centru za socialno delo. Vloga za znižano plačilo vrtca - prvo uveljavljanje pravice Vloga za ponovno uveljavljanje znižanega plačila Obrazec za sporočanje sprememb pri...

read more

SVET STARŠEV

Vrtci občine Moravske Toplice

Vpis otroka

Vsako šolsko leto je vpis meseca aprila. Na podlagi tega evidenčnega vpisa načrtujemo oddelke in potrebno število zaposlenih. Če je vpisanih več otrok kot je prostih mest v zavodu, o sprejemu otroka odloča komisija za sprejem otroka praviloma enkrat letno do 30. maja za naslednje šolsko leto na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

Izpis otroka

Če želite otroka izpisati iz vrtca, morate to storiti najkasneje do 25. v obračunskem mesecu z izpisnico na upravi vrtca. Izpisnica je priloga tega obvestila.

Pravica staršev in otrok

Vrtec je institucija, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokove pravice zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, ki temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter srečno in...

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

Izhodišče Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki, in predstavlja osnovo za etično presojo ravnanja. Preambula Delavke in delavci vrtca se zavedamo, da nam starši oziroma družine zaupajo svoje...

Vloga za znižano plačilo vrtca

Spoštovani starši! Na spodnji povezavi najdete vloge za znižano plačilo vrtca, ki jih oddate na Centru za socialno delo. Vloga za znižano plačilo vrtca - prvo uveljavljanje pravice Vloga za ponovno uveljavljanje znižanega plačila Obrazec za sporočanje sprememb pri...

Prosta mesta v Vrtcih občine Moravske Toplice – marec 2023

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je v Vrtcih občine Moravske Toplice še nekaj prostih mest. Natančne podatke si lahko ogledate v priponki. Otroke vpisujemo do zasedbe prostih mest na upravi vrtca v Moravskih Toplicah, Dolga ulica 29 A. Monika Šlichthuber...

Publikacija

Spoštovani starši, v predšolskem obdobju je otrokov razvoj najbolj intenziven, poteka po splošno znanih razvojnih mejnikih, a kljub temu se vsak otrok razvija na sebi lasten način.

Zanimive povezave

Dostopnost