a
Izpis otroka
Če želite otroka izpisati iz vrtca, morate to storiti najkasneje do 25. v obračunskem mesecu z izpisnico na upravi vrtca. Izpisnica je priloga tega obvestila.
;
Dostopnost