a
Izjava o dostopnosti
Zavod se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.mojvrtec.com v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.
;

Izjava o dostopnosti se nanaša na celoten zavod Vrtcev občine Moravske Toplice – www.mojvrtec.com.

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh vrtca, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo.

Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

Vrtci občine Moravske Toplice se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDSMA) ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

 

Opis dostopnosti:

 • Spletna stran ima relativno pregledno strukturo in navigacijo
 • Stran se lahko povečuje z uporabo funkcionalnosti brskalnika
 • Povezave na strani so prepoznavne
 • Spletna stran uporablja alternativna besedila in naslove pri slikah, kjer je to mogoče
 • Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico
 • Na vseh straneh, kjer je to mogoče, je omogočen preskok na osrednjo vsebino s tipko TAB
 • Spletna stran še nima kazala strani
 • Spletna stran še ni prilagojena različnim napravam ( v pripravi )
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na IKONO ŠOLE ali povezavo KAJ JE NOVEGA takoj vrnemo na izhodiščno stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom

 

Nedostopna oz. omejeno dostopna vsebina

Dostopnost spletišča Vrtcev občine Moravske Toplice nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem

 • Objavljeni so še nekateri Wordovi dokumenti, kot so obrazci za prijavo na različne aktivnosti in drugi obrazci, ki jih je potrebno podpisati s strani staršev ali uporabnikov
 • Daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, publikacije, ceniki) so objavljena v PDF obliki
 • Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so ceniki, obvestila in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb
 • Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti
 • Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti
 • Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku

 

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Vrtcev občine Moravske Toplice se lahko dobijo tudi na:

 • telefonski številki: 02 538 14 70
 • elektronski pošti: info@vomt.si
 • navadni pošti: Dolga ulica 29a, 9226 Moravske Toplice
 • osebno na: Vrtci občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29a. 9226 Moravske Toplice.

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov info@vomt.si. Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena dne 21.8.2023.

Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.

 

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni organ za morebitne postopke je:

Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

Spletna stran: www.irsid.gov.si

Dostopnost