a
Gozdni vrtec
Okolje v katerem bivamo, kar samo kliče po tem, da veliko časa z otroki preživimo v naravi, v gozdu. Ob obiskih gozda smo strokovne delavke same opazile, da le-ta zelo dobro vpliva na otroke. Otroci v gozdu vedno najdejo nekaj zanimivega, se zaigrajo brez potrebnih navodil.
;
Gozdni vrtec

Z aktivno vključitvijo zavoda v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije, se želimo dodatno strokovno izobraziti na tem področju, da bomo lahko še bolj kvalitetno opravljali svoje delo, seveda pa želimo pri tem aktivno vključiti tudi starše in jih ozavestiti o pozitivnih vplivih gozdne pedagogike na fizičnem in psihičnem področju pri otrocih.

Naše prizadevanje je, da čim več dejavnosti pedagoškega procesa izvajamo v naravi. Otrokom želimo omogočiti, da več časa preživijo zunaj, kjer so bolj sproščeni, se lažje učijo in seveda s tem pozitivno vplivamo na njihovo zdravje in razvoj. Želimo razviti trajen, pozitiven odnos do narave.

Skozi načrtovane dejavnosti bodo otroci:

  • razvijali pozitivno, odgovorno in spoštljivo ravnanje in odnos do narave
  • spoznavali naravo in pri tem uporabljali različne raziskovalne metode
  • spoznavali naravo z vsemi čutili
  • spoznali gozdni bonton
  • gozd obiskovali v vseh letnih časih
  • pridobili izkušnje, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja
  • spoznavali vrste dreves, kakšne plodove in liste imajo določene vrste
  • spoznavali gozdni prostor, rastline, živali ter se naučili primernega varovalnega vedenja v gozdu do sebe in do narave
  • gozd bodo dojemali kot prostor, ki nas bogati in umirja, ter umetniško navdihuje
  • preko spontanih raziskovanj in sodelovanja z drugimi otroki bodo razvijali domišljijo, večpredstavnost, sodelovalnost, reševanje izzivov ter boljše medsebojne odnose.

V Mrežo gozdnih vrtcev Slovenije je v našem zavodu vključenih 10 oddelkov (enota Bogojina: oddelek 3-6 let, enota Fokovci: oddelek 1-2 in 2-6 let, Martjanci: oddelek 4-6 let, Moravske Toplice: vsi oddelki, enota Prosenjakovci: oddelek 1-6).

Koordinator:
Martina Zakšek

Dostopnost