a
Darila in prepoved sprejemanja daril

Javni uslužbenci so namreč dolžni spoštovani določbe Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ( Ur. l. RS, št. 58/03 ) in Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 in 26/2011).
;
Prva stran 9 O NAŠIH VRTCIH 9 Darila in prepoved sprejemanja daril

1. Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe.

2. Izjeme od splošne prepovedi sprejemanja daril so naslednje:

  • javni uslužbenec sme sprejeti priložnostno darilo manjše vrednosti, ki ne presega vrednosti 62,59€
  • v koledarskem letu sme javni uslužbenec prejeti več priložnostnih daril zanemarljive ali manjše vrednosti od iste osebe do skupne višine 125,19€
  • priložnostno darilo ali darila, ki presegajo 62,59€ oz. 125,19€, če so prejeta od iste osebe v enem letu, postanejo last delodajalca oz. RS.

3. O vsakem prejetem darilu, ki presega vrednost 20,86€, mora javni uslužbenec izpolniti obrazec za vpis v seznam daril, ki ga vodi vrtec/šola.

4. Darovalec mora ob izročitvi darila v vrednosti nad 20,86€ podati:

  • ime, priimek, naslov, ime organa ali pravne osebe, če izroča v njenem imenu, ocenjeno vrednost darila, razlog oz. okoliščine izročitve.

Če darovalec ne poda vseh podatkov ali so očitno neresnični, mora javni uslužbenec zavrniti sprejem darila ali že prejeto darilo vrniti oz. pozvati darovalca, da prevzame darilo nazaj. Kadar javni uslužbenec kasneje ugotovi, da ne gre za darilo manjše vrednosti, ker presega 62,59€ ali je prejel darila zanemarljive vrednosti v skupni višini nad 125,19€, oz. darila manjše vrednosti v skupni višini nad 125,19 € od iste osebe v koledarskem letu, mora o tem in o posledicah obdarovanja obvestiti darovalca. Če darovalec pri darilu vztraja ali se prejemu darila javni uslužbenec ne more izogniti je dolžan darilo izročiti delodajalcu, če presega 62,59€ oz. vsa darila, ki presegajo 125,19€.

5. Javni uslužbenec ne sme sprejeti nobenega darila v zvezi z opravljanjem službe, niti darila zanemarljive vrednosti, ki ne presega 20,86€:

  • Če bi izročitev oz. sprejem takšnega darila pomenilo kaznivo dejanje (podkupnina, zloraba položaja ).
  • Če je to izrecno prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
  • Če se kot darilo izroča denar ali vrednostne papirje.

6. Darilo v zvezi z opravljanjem službe v obliki storitve sme javni uslužbenec sprejeti, če ne presega vrednosti 62,59 €, oz. 125,19€, če gre za več storitev prejetih od iste osebe v enem letu.

Dostopnost