Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih

ягоды годжи

Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Podatki o prostih mestih Svetovalno delo GRADIVA Jedilnik

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

Primerjava rezultatov - SAMOSTOJNOST PRI OBLAČENJU - ENOTE

Spoštovani starši,
v priponkah si lahko ogledate primerjavo rezultatov anket "Samostojnost pri oblačenju" po enotah, ki sem vam jo predstavila na 1. roditeljskem sestanku.

Rezultati zaradi različne starosti otrok, različnega povdarka na ciljih v posameznih enotah in v nekaterih enotah tudi zaradi vključitve otrok novincev ob drugem anketiranju, po enotah niso primerljivi.

Največji napredek v vseh enotah je bil ugotovljen pri spretnostih, ki zahtevajo razvoj fine motorike, kar se v vrtcu načrtno razvija v vsakodnevnih dejavnostih (zapenjanje gumbov in zadrge, odvezovanje vezalk in natikanje rokavic). Prav tako je po enotah viden napredek pri tistih spretnostih, katerim so v posamezni enoti strokovne delavke dale večji poudarek (npr. pravilno presoditi primernost oblačil glede na vreme, letni čas, ...).

Rumeno obarvani rezultati predstavljajo spretnosti pri oblačenju, ki jih otroci bolje obvladajo, modro obarvani rezultati pa tiste spretnosti oblačenja, ki jih otroci slabše obvladajo. Sivo obarvani so rezultati pri tistih spretnostih, pri katerih so otroci med šolskim letom najbolj napredovali.

Monika Šlichthuber Jerebic,
svetovalna delavka